Recycle ดีจริงหรือ ?

“Recycle”

เป็นคำที่ทุกคนติดเรียกทุก Solution ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น

  • ’ทำจากวัสดุรีไซเคิล’
  • ‘สิ่งนี้จะถูกนำไปรีไซเคิล’
  • ‘ร้านนี้ทำเรื่องการรีไซเคิล’

แต่จริงๆแล้วตั้งแต่เปิดร้าน Refill Station ปั๊มน้ำยามา พวกเราแทบจะไม่เคยทำเรื่องรีไซเคิลเลยแหละ มากสุดคือการแยกขยะและส่งต่อ ..เพราะเราเชื่อว่ามีทางออกมากกว่านั้น

admin

May 20, 2021

คนเก็บขยะตุรกี เปิดห้องสมุด จากหนังสือที่ถูกทิ้ง

คนเก็บขยะ เปิดห้องสมุด จากหนังสือที่ถูกทิ้ง
ชาวอังการา ประเทศตุรกี ร่วมกันเปลี่ยนโรงงานเก่าให้เป็นห้องสมุด ทำให้คนจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมสร้างพื้นที่สาธารณะแห่งนี้

admin

April 11, 2021