เลือกใช้ทิชชู อย่างไรดี

เลือกใช้ทิชชู อย่างไรดี

====

รู้หรือไม่ทำไมเราควรใช้กระดาษทิชชูสีน้ำตาล แทน กระดาษทิชชูสีขาวมากกว่า นะ ???

เพราะกระดาษทิชชูสีน้ำตาล เป็นกระดาษที่ไม่ผ่านกระบวนการฟอกสี เมื่อไม่ผ่านกระบวนการการฟอกสีที่ใช้สารเคมีหลายชนิด เช่น คลอรีน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จึงเป็นการลดการใช้สารเคมี และลดการใช้พลังงานให้น้อยลง จึงเป็นกระดาษทิชชูสีธรรมชาติ ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิลสีธรรมชาติ ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน นำมาผ่านกระบวนการและอบผ่านความร้อนกว่า 200C

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ช่วยรักษ์โลก แล้วยังสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลสารเคมีได้มากเลยนะ

ขอบคุณจากหัวใจ

// กระดาษทิชชู่สีน้ำตาล