อลูมิเนียมฟอยล์ แบบไหน รีไซเคิลได้

อลูมิเนียมฟอยล์ แบบไหน รีไซเคิลได้

อลูมินิเนียมฟอยล์ ที่เราจะนำไปรีไซเคิล หรือขายคุณซาเล้ง ดูด้วยตาเปล่าอาจจะเห็นเป็นเงาๆ วับๆ แล้วคิดว่าเป็นประเภทเดียวกัน
ช้าก่อน !!!!!!!! เพื่อความมั่นใจว่าเป็น อลูมิเนียมฟอยล์ ที่รีไซเคิลได้ไหม ????


วันนี้เรามีวิธี ตรวจดูให้แน่ใจด้วยการใช้มือฉีกดูเนื้อด้านใน ไป ดูคลิปในเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปได้เลย

วิธีดูว่า เป็นอลูมิเนียมฟอยล์ แบบไหน

ใช้มือฉีกดูเนื้อด้านในนะ

  • ชนิดที่รีไซเคิลไม่ได้ คือ มีกระดาษ / พลาสติกผสมอยู่ในเนื้อด้านใน
  • ชนิดที่รีไซเคิลได้ คือ เมื่อฉีกแล้วขาดง่าย พับได้ง่าย สามารถนำไปขายคุณซาเล้งได้นะ

ขอบคุณจากหัวใจ