ยา พลาสเตอร์ยา แผงยา ซองยาอลูมิเนียม ทิ้งอย่างไร

ยา พลาสเตอร์ยา แผงยา ซองยาอลูมิเนียม ทิ้งอย่างไร

ทำความรู้จักแผงยา และซองยา

ยาที่หมดอายุแล้วจัดเป็นสารเคมีอันตราย หากทิ้งไม่ถูกวิธี เช่น ยาฆ่าเชื้อ ถ้าทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปก็อาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้
วิธีกำจัดที่ดีที่สุด คือ การเผาในระบบปิด

ดังนั้น

ขอแบ่งยา ออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ยาที่ยังไม่หมดอายุ
 2. ยาที่หมดอายุแล้ว

ยาที่ยังไม่หมดอายุ : ยาที่สามารถส่งต่อได้

สามารถส่งต่อให้กับโรงพยาบาลห่างไกล เช่น โรงพยาบาลอุ้มผาง หรือสอบถามร้านยาใกล้บ้าน

มีเงื่อนไขการส่งต่อ ดังนี้

 • ยาทุกประเภท ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน
 • ยาต้องอยู่ในแผง หรือฟรอยด์ ที่ปิดสนิทเท่านั้น
 • ยารักษาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน ต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 1 ปี
 • ยาแก้แพ้ แก้หวัด ยารักษาตามอาการ
 • ไม่รับยาทา ยาหยอด ยาน้ำ ที่เปิดใช้งานแล้ว
 • ไม่รับยาหมดอายุ
 • ไม่รับยาแช่เย็น
 • ไม่รับยาเฉพาะโรค เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ยาไทรอยด์ ยาโรคหัวใจ

ยาที่หมดอายุแล้ว

N15 Technology รับนะ แต่…….

มีเงื่อนไขการทิ้ง ดังนี้

 • ยาหรืออาหารเสริมที่หมดอายุในรูปแบบยาเม็ด และยาผงเท่านั้น
 • แผง หรือซองเปล่าก็รับ
 • ไม่รับยาน้ำ
 • ยาครีม หากอยู่ในหลอดพลาสติกส่งได้แต่ต้องบีบยาออกก่อน
 • ไม่รับ ยาครีม ในหลอดอลูมิเนียม (สามารถบีบยาครีมออกแล้วนำอลูมิเนียมไปขายคุณซาเล้ง)
 • รับพลาสเตอร์ยา หรือแผนแปะแก้ปวดหลัง

ส่งไหนดี

โรงพยาบาลอุ้มผาง :

รับยาที่ยังไม่หมดอายุ และคัดแยกอย่างดีแล้ว
เขียนให้ชัดเจนว่า “ยาดี”

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง (ยาบริจาค)
เลขที่ 159 หมู่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง
จ.ตาก 63170 

โทร. 061-271-7201

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร :

สำหรับยายังไม่หมดอายุ จะถูกคัดแยกประเภทยาก่อนส่งต่อ
เขียนให้ชัดเจนว่า “ยาดี”

อ.ดำรงค์ศักดิ์ เป๊กทอง (ยาเหลือใช้)

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

โทร. 063 -715 -1832

N15 Technology :

รับยาที่หมดอายุแล้วส่งตามเงื่อนไขด้านบน

ดูข้อมูลการส่ง N15 เพิ่มเติม

ขอบคุณจากหัวใจ