จุดเติมน้ำดื่ม ลดขยะพลาสติก

จุดเติมน้ำดื่ม ลดขยะพลาสติก “โครงการ Bottle Free Seas”

โครงการ Bottle Free Seas คืออะไรนะ

มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Justice Foundation Thailand (EJF) เป็นองค์กรเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเป็นตั้งตัวตีในการผลักดันโครงการ Bottle Free Seas (BFS) ร่วมกับ กทม. มุ่งหวังลดขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และตั้งจุดกดน้ำที่สะอาด ปลอดภัยในที่สาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร

จุดเติมน้ำดื่ม ที่พร้อมบริการขณะนี้

นำร่องที่ สวนเบญจกิติ ขณะนี้ได้ติดตั้งพร้อมใช้งานแล้ว 2 จุด

– บริเวณประตูหก  แผนที่ https://maps.app.goo.gl/FNeoL9PuJRqeTek29

– ศูนย์กีฬาในร่มอาคาร 3 พิกเคิลบอล  แผนที่ https://maps.app.goo.gl/F4RMqL4ETvLVkPGJA?g_st=ic

คุณมีส่วนช่วยได้อย่างไร

  • เป็นผู้ใช้บริการ
    สามารถเตรียมขวดไปเติมน้ำดื่มที่จุดบริการ เพื่อช่วยกันลดขยะได้ถึง 3 ชิ้น คือ ขวด ฝา และฉลาก
  • เป็นอาสาสมัครช่วยปักหมุดจุดเติมน้ำดื่ม
    ขณะนี้ทีม Bottle Free Seas กำลังจัดทำแผนที่ และสำรวจพื้นที่อื่นๆ เพื่อติดตั้งจุดเติมน้ำดื่มเพิ่มเติม เช่น หอศิลป์ กรุงเทพฯ สวนเบญจสิริ สวนรถไฟ ศาลาว่าการ กทม. ฯลฯ

    จึงเชิญชวนทุกคนมาเป็นอาสาสมัครช่วยปักหมุดจุดเติมน้ำดื่มสาธารณะเพื่อทำเป็นแผนที่ให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร

ร่วมกันช่วยปักหมุดจุดเติมน้ำดื่ม

ใครเจอจุดให้บริการน้ำดื่มสาธารณะที่สะอาด น่าใช้ หรือเป็นเจ้าของจุดเติมน้ำ และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ

สามารถกรอกข้อมูลจุดเติมน้ำดื่มได้ที่ https://bit.ly/bkkwaterstation ทีมงาน Bottle Free Seas จะไปทำงานการสำรวจก่อนจะนำขึ้นแผนที่

ขอบคุณจากหัวใจ