ยา พลาสเตอร์ยา แผงยา ซองยาอลูมิเนียม ทิ้งอย่างไร

ยา แผงยา ซองยา แยกประเภทให้ถูกต้อง แบ่งเป็น ยายังไม่หมดอายุ และยาที่หมดอายุแล้ว ไปไหนดี และทิ้งไหนดี

Gift_Ananta

July 29, 2023

ยาเก่า เราขอ

ยาที่ไม่ใช้แล้ว และมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน อยู่ในห่อที่ปิดมิดชิด ส่งต่อเพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้หรือคนไร้สัญชาติได้

โรงพยาบาลอุ้มผาง (ยาบริจาค)
159 ม.1
ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง
จ.ตาก 63170

หรือบริจาคเงินก็ได้ คลิกอ่านได้เลย ^^

little forest

March 27, 2021

โละบ้านทั้งที เอาไปไหนดีนะ

ไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหมือนกันบ้าง จัดบ้านทั้งที จะทิ้งนี้ก็เสียดาย จะเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ มาส่งต่อของดี และจัดการขยะให้ถูกวิธีกันเถอะ

little forest

March 27, 2021