ถุงซิป

บริจาคถุงซิปใช้แล้ว ถุงซิปใส่ยา หรืออื่นๆ

นำไปใช้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกตามถนน ทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่อค่ะ สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ข้างนี้เลยค่ะ ☺️

ส่งได้ที่

คุณธนัชชา สุชาติสุนทร

141/23 Ribbin Place ห้อง 606 ซอยศาลายา 1
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170

โทร. 085-358-7621

ขอบคุณภาพจาก :
Flower photo created by jcomp – www.freepik.com