สายยางรีไซเคิลได้ไหม

สายยางรดน้ำต้นไม้ รีไซเคิลได้หรือไม่

แบบไหนรีไซเคิลได้

สายยางใส สายยางใสที่อาบแดดจนเกรียมแล้ว

สายยางสีทึบ สายยางสีเขียว

เป็นพลาสติก PVC ... ขายหรือให้คุณซาเล้ง

แบบนี้รีไซเคิลไม่ได้

สายยางเสริมใยถัก

เป็น พลาสติก PVC ผสม Fiber glass