ส่งขยะเผา เพื่อผลิตไฟฟ้า

ก่อนส่ง

1. เผาได้ง่าย (ไม่มี โลหะ แก้ว ผสม เช่น กระป๋อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)

2. แห้ง แต่ไม่จำเป็นต้องสะอาด

3. อันนี้ลุงเติมเอง ขยะที่รีไซเคิลได้ ถ้าสะดวกรีไซเคิลให้นำไปรีไซเคิลก่อนน้า

ส่งอะไรไม่ได้

PVC
ไม่มีพลาสติก PVC -> เพราะ PVC เป็นพลาสติกที่เผาแล้วเป็นพิษ ทั้งต่ออากาศและต่อเตาเผาเอง เช่น สายยาง / กระเบื้องยาง / ท่อ PVC / เสื่อน้ำมัน และ ซีลบรรจุภัณฑ์และฉลากแบบกรอบแข็ง(ฉลากขวดชาเขียว) ส่งเผาไม่ได้

มีโลหะผสม

มีแก้วผสม

ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้เช่น ขยะที่มีเศษลวดปน หรือมีเศษเหล็กเศษกระเบื้องปนมา กระเบื้อง

ส่งอะไรไปเผาได้บ้าง

ขยะที่สามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้นั้น ต้องเป็นของแข็งที่สามารถฉีกขาดได้และเผาไหม้ได้

ยกตัวอย่างเช่น ซองขนม พลาสติกหุ้มห่อ กล่องนมกล่องเครื่องดื่มที่ไม่มีของเหลวอยู่ภายใน พลาสติกบรรจุภัณฑ์ ซองหรือถุงน้ำยาต่างๆ ที่ไม่มีน้ำยาแล้ว ผ้าขี้ริ้วเก่าๆ ถุงเท้ารองเท้าเก่าๆ ที่ไม่สามารถนำไปบริจาคได้ กล่องโฟม แกนกระดาษ พลาสติกกรอบที่ไม่สามารถนำไปขายรีไซเคิลได้ เป็นต้น

ส่งไหนดี

บริษัท N15 Technology

(คุณสมบูรณ์ กิตติอนงค์)
700/754 ม.1
ต.พานทอง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160

โทร. 086-334-2612

เปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง
หลักการ คือ ขยะใดๆที่สามารถตัดให้ขาด และเผาติดไฟได้ ก็สามารถนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน เพื่อเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ได้ (แนะนำส่งขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ ไม่มีที่ไป ซาเล้งไม่รับซื้อ)

EEP

แผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร (ขุมทรัพย์พลังงานไฟฟ้า)
บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด

168/1 หมู่ 5 ซ.มังกร-นาคดี ถ.พุทธรักษา
ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280

และจุดรับบริจาค
• ที่ทำการเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
• กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
• ที่ทำการเทศบาลตำบลแพรกษา
• บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (แพรกษาใหม่)

ขอบคุณเนื้อหาดีๆจาก ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป
เนื้อหาดีๆและรูปภาพจาก Environman