แบตเตอรี่ เก่า ไปไหนดี

แบตเตอรี่ เก่า ไปไหนดี

ชวนบริจาค แบตลิเธียมเก่า power bank, แบตเตอรี่มือถือ, แบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก, แบตเตอรี่รถยนต์ และแบตที่สามารถชาร์จได้ เพื่อประโยชน์ในงานวิจัยของ ภาควิชาวิทยาศสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร กันจ้า

ขยะพวกนี้ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะบ้านทั่วไป นะ!

ส่งไหน

ส่งได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000

โทร. 086 629 2000

หมดเขตส่ง

สามารถส่งไปบริจาคเพื่อการวิจัยได้ จนถึง ธ.ค. 67 เลยนะ

ขอบคุณจากหัวใจ