ถุงใส่ผัก มัดเทป แกะไงดี

ถุงใส่ผัก มัดเทป แกะไงดี

{ ลุงซาเล้งฯ กล่าวเอาไว้ เรารวบรวมมาแชร์ต่อนะ }

ถุงใส่ผัก ซื้อที่ห้าง แกะไงให้ง่าย แยกได้ด้วย

พ่อบ้านแม่บ้านน่าจะคุ้นเคยกับถุงใส่ผักแบบนี้ เวลาที่ไปซื้อผักที่ห้าง
ลุงซาเล้งมีวิธีแกะง่ายๆ มาฝากกันจ้า

ทิ้งไหนดี

ถุงเหนียว ส่ง

โครงการวน

ถุงไม่เหนียว และเทป ส่ง N15 Technology

บริษัท N15 Technology

(คุณสมบูรณ์ กิตติอนงค์)
700/754 ม.1
ต.พานทอง อ.พานทอง
จ.ชลบุรี 20160

โทร. 086-334-2612

เปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง
หลักการ คือ ขยะใดๆที่สามารถตัดให้ขาด และเผาติดไฟได้ ก็สามารถนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน เพื่อเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ได้ (แนะนำส่งขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ ไม่มีที่ไป ซาเล้งไม่รับซื้อ)

ขอบคุณจากหัวใจ