กล่องกระดาษ ซองกระดาษ ส่งรีไซเคิลเป็นโต๊ะเก้าอี้ ที่ไปรษณีย์ไทย 2565

เปลี่ยนกล่อง/ซองกระดาษ เป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อน้องโรงเรียน ตชด.

ไปรษณีย์ reBOX เป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อน้องโรงเรียน ตชด.

กล่องลัง กล่องกระดาษ กล่องพัสดุ
ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภท รวมทั้งบรรจุภัณฑ์กระดาษ

‘เพราะเราเชื่อว่า… กล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้ว จะกลับมามีคุณค่าอีกครั้ง’

♻️พี่ไปรฯ ชวนรีไซเคิลกล่องซองที่ไม่ใช้แล้ว เป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (โรงเรียน ตชด.)

📦💌 เพียงรวบรวม กล่อง/ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภท มาให้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

ส่งได้ถึง 31 ตุลาคม 2565

โรงเรียน ตชด. คืออะไร

นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรกร มีหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยใหญ่ ไทยภูเขาเช่น กระเหรี่ยง ลัวะ ม้ง มูเซอ จีนฮ่อ อีก้อ เป็นต้น

เพื่อให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารจำนวนหลายหมื่นคนได้รับการศึกษา หลายคนได้เรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัย และอีกหลายคนมีอาชีพ สามารถหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ชุมชนที่อยู่ในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน ตชด. ก็ได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ส่งไหนดี

ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

ยกเว้นที่ ไปรษณีย์อนุญาต ร้านไปรษณีย์ไทย EMS Point และร้านรับรวบรวม

เปิดรับกล่อง/ซองกระดาษตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565

ขอบคุณโครงการดีๆ และเนื้อหาจากไปรษณีย์ไทย
https://facebook.com/thailandpost.co.th/posts/10158741129565493