ยาเก่า เราขอ

หายป่วยแล้วยังเหลือยาเยอะ เปลี่ยนยาตัวใหม่ ปรับโดสใหม่ แต่ยาเก่าอย่าเพิ่งทิ้ง ยาเก่าที่ยังไม่หมดอายุ ควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน อยู่ในหีบห่อที่ยังปิดมิดชิด สามารถส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้หรือคนไร้สัญชาติให้มีสิทธิเข้าถึงการดูแลรักษา

ส่งไหนดี

โรงพยาบาลอุ้มผาง (ยาบริจาค)

159 ม.1
ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง
จ.ตาก 63170

ควรวงเล็บไว้ด้วยว่ายาบริจาค เพื่อง่ายต่องานพัสดุ

บริจาคเงินก็ได้

หรือจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือได้ 2 ช่องทาง

1.ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ.อุ้มผาง (เงินบริจาคเพื่อซื้อยาและเวชภัณฑ์)ธนาคารออมสิน สาขาอุ้มผาง เลขที่บัญชี 020133388387 (ใบเสร็จรับเงินสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้)

2.ชื่อบัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ.อุ้มผาง” ธนาคารออมสิน สาขาอุ้มผาง เลขที่บัญชี 020051018644 (มีใบตอบรับเงินบริจาค ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)

ขอบคุณเนื้อหาดีๆจาก Refill Station นะคะ