อยากให้ กทม. มาเก็บ “ขยะเศษอาหาร” ที่แยกไว้ ลงทะเบียนได้เลย

อยากให้ กทม. มาเก็บ “ขยะเศษอาหาร” ที่แยกไว้ ลงทะเบียนได้เลย

ลงทะเบียนว่า บ้านฉันแยกขยะ

ไม่เทรวม

กทม. จะมารับขยะเศษอาหาร นำไปย่อยเป็นปุ๋ยต่อ โดยมีรถขยะที่แยกเศษอาหารมาเก็บถึงที่

 • 🥝 ผลสำรวจพบว่า แต่ละบ้านมีขยะเศษอาหารประมาณ 43.47 กิโลกรัม/เดือน
 • 🍗 โดยมีสัดส่วนขยะอินทรีย์ที่สามารถนำไปทำปุ๋ยถึง 83 %
 • 🤝 จากการเริ่มต้นนำร่อง 2 เดือนในสามเขต ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ 2,600 ครัวเรือน แยกได้ 52,509 กิโลกรัม คิดเป็น 10 %

ขยะเศษอาหาร 50,000 กิโลกรัม สามารถลดคาร์บอนได้ 60 ตัน เทียบเท่ากับการเดินทางด้วยเครื่องบิน 300,000 กว่ากิโลเมตร 🛫 หรือจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ 505 เที่ยวเลยทีเดียว

🚛 ขยะเศษอาหารที่แยกตั้งแต่ต้นทาง กทม.เก็บไปจัดการอย่างถูกวิธีที่ปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน MBT เปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพ 800 ตัน โรงงานทำปุ๋ยหมัก 1,600 ตัน 🏡🏭

🤜🏻🤛🏻 กทม. กำลังจะขยายพื้นที่โครงการไม่เทรวมเพิ่มเติม ได้เวลาตามหา “คนมีใจ” ที่จะร่วมกับ กทม. แยกขยะอินทรีย์หรือขยะเศษอาหาร และขยะทั่วไปหรือขยะแห้งที่เป็นขยะรีไซเคิล เช่น ขวด พลาสติก ฯลฯ 💚💚

ใครลงทะเบียนให้ กทม. มาเก็บขยะเศษอาหารได้บ้าง

 • บ้าน (ครัวเรือน)
 • ร้านอาหาร
 • สถานประกอบการ
 • อื่นๆ

ลงทะเบียนอย่างไร

ลงทะเบียนว่า มีขยะเศษอาหารให้เก็บ ผ่าน TraffyFondue ตลอดช่วงเดือน พ.ย.65 นี้ ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน

 1. เข้า LINE OA TraffyFondue https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/…
 2. กดปุ่มสีแดงด้านล่าง “สำรวจขึ้นทะเบียน”
  • ถ้าไม่เห็นปุ่มสีแดง กด “ซ่อน/แสดงเมนู”
 3. แชร์โลเคชั่นที่บ้าน และกดขึ้นทะเบียนคัดแยกขยะ
 4. ใส่ข้อมูลตามขั้นตอนอีกนิด
 5. ขึ้นทะเบียนเรียบร้อย รอการจัดเก็บขยะแบบแยกเศษอาหารจากกทม. ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. เป็นต้นไป

แล้วขยะเศษอาหารที่แยกไว้จะได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี

ทำปุ๋ยหมัก หรือ อาหารเลี้ยงสัตว์ ลดการนำขยะเหล่านี้ไปฝั่งกลบ และให้ขยะเศษอาหารได้เดินทางไปแปลงร่างเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ขอบคุณจากหัวใจ