ขวดพลาสติก

ทั้งขวดแบบ PET, HDPE และ PP จะจัดการอย่างไรดีนะ

ขอบคุณเนื้อหาดีๆจาก
ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป