ปากกา ทิ้งไหนดี

ปากกาลูกลื่น ทิ้งยังไง

แยกสปริงออกมา ขายเป็นเศษเหล็กได้

ที่เหลือส่ง N15

ปากกาเคมี / ปากกาเมจิก ทิ้งยังไง

ชุบชีวิตเมื่อหมึกแห้ง

บางทีหมึกยังไม่หมด แค่มันแห้ง ถอดด้าม แล้ว้ติมแอลกอฮอล์ไปที่ไส้ ก็ชุบชีวิตให้กลับมาเขียนได้เหมือนเดิมเลย

ทิ้งไหนดี

ด้าม มี 2 แบบ

ปลอก เป็นพลาสติก PP รีไซเคิลได้

ไส้ปากกา ส่ง N15