กล่องกระดาษ ซองกระดาษ ส่งรีไซเคิล ที่ไปรษณีย์ไทย 2564

เปลี่ยนกล่อง/ซองกระดาษ เป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล

กล่องกระดาษ ซองกระดาษ รีไซเคิลเป็นของจำเป็นทางการแพทย์

กล่องลัง กล่องกระดาษ กล่องพัสดุ
ซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภท รวมทั้งบรรจุภัณฑ์กระดาษ

รีไซเคิลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้ในทางการแพทย์ เช่น เตียงสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID – 19 รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ที่โรงพยาบาลยังมีความต้องการ ถือเป็นการจัดการขยะจากอีคอมเมิร์ซได้ดีทางหนึ่งทีเดียว

โดยโครงการไปรษณีย์ reBOX ปี 2564 ไปรษณีย์ไทยได้ตั้งเป้าหมายปริมาณกล่องพัสดุและซองกระดาษกลับเข้าสู่โครงการไม่น้อยกว่า 75,000 กิโลกรัม

ส่งได้ถึง 31 ตุลาคม 2564

ส่งไหนดี

ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
รวมทั้งจุดรับรวบรวมอื่นๆ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นต้น

ขอบคุณโครงการดีๆ และเนื้อหาจากไปรษณีย์ไทย
https://www.thailandpost.co.th/un/article_detail/article/11/20699