หลอดไฟ

หลอดไฟขยะอันตรายที่น้อยครั้งจะได้เปลี่ยนสักที ทำให้เรามองข้ามการจัดการ และอาจจะเป็นอันตรายต่อพี่คนเก็บขยะอีกด้วย

ทิ้งไหนดี

วางไว้หน้าบ้าน โดยทำตามนี้

ทิ้งแยกให้ชัดเจนข้างถังขยะ
ทุกครั้งที่ซื้อหลอดนีออน หลอดบั้๊บ หรือโคมไฟ ควรเก็บกล่อง หรือเก็บ Packaging ไว้ เพราะเราจะได้ใช้ตอนที่จะทิ้งเค้าอย่างปลอดภัยนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้เก็บกล่องไว้ ก่อนทิ้งต้อง!

1. ห่อหลอดไฟด้วยกระดาษ เพื่อป้องกันการแตกกระจาย รวบรวมใส่ถุง

2. เขียนข้อความข้างถุงว่า “หลอดไฟใช้แล้ว”

3. ทิ้งที่จุดทิ้งขยะอันตรายที่เทศบาล หรือ กทม. จัดไว้ หรือวางไว้หน้าบ้าน โดยสามารถวางบนฝาถังขยะ หรือใกล้ๆ กับขยะหน้าบ้านเราเองเพียงเท่านี้ พี่ๆ เทศบาล หรือ กทม. จะทำการแยกเป็นขยะอันตราย ปลอดภัยทั้งคนเก็บ และคนทิ้ง

IKEA ทุกสาขา

ขอบคุณเนื้อหาดีๆจาก Refill Station และ Lighting Pro นะคะ