ชุดตรวจ ATK ส่งอะไรไปรีไซเคิลได้บ้าง

ชุดตรวจ ATK ส่งอะไรไปรีไซเคิลได้บ้าง

@3wheelsuncle ใช้บ่อยเกินไปแล้ว มาดูกันว่ารอดติดเชื้อแล้ว สามารถรีไซเคิลอะไรได้บ้าง #ลุงสอนแยก #tiktokuni ♬ เสียงต้นฉบับ – ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป

ชุดตรวจโควิด หรือ ATK (Antigen Test Kit) ถ้าไม่ติดเชื้อ สามารถรีไซเคิลอะไรได้บ้าง

ทิ้งไหนดี

ฆ่าเชื้อ แกะ แล้วแยกออกมาเป็น 3 กอง

แกะตลับแสดงผล แยกกรอบ กับไส้ที่อ่านขีด

กรอบของตลับแสดงผล และก้านแยงจมูก เป็น พลาสติก PP

ส่งรีไซเคิลได้

หลอดน้ำยาทดสอบ หลอดใส่/ดูดน้ำมูกและน้ำลาย ไส้ตลับแสดงผล

ชุดตรวจ ATK
ชุดตรวจ ATK

ฆ่าเชื้อโรค แล้วส่ง N15 หรือ Green road

ฆ่าเชื้อโรค โดยแช่สบู่ 20 วินาที หรือแช่แอลกอฮอล์แล้วตากให้แห้ง เชื้อก็จะสลายตัว

กล่องกระดาษ เอกสารกำกับเครื่องมือ กระดาษต่างๆ ที่แยกส่วนออกมา

ซองพลาสติกใส่ชุดตรวจ ซองพลาสติกของก้านแยงจมูก ถุงกันชื้น ส่ง Recycle ได้

ซองพลาสติกใส่ชุดตรวจ ซองก้านแยงจมูก ถุงกันชื้น

ส่ง N15 หรือ Green road

ขอบคุณจากหัวใจ

Recycle ชุดตรวจ ATK โควิด