ใส่ Tag อย่างไร

ระบุข้อมูลตามนี้

ใคร : ประเภทขยะ / ประเภทพลาสติก

ไปไหน ทำไร : สถานที่ส่งต่อ / ใช้ทำอะไร

ใช้ยัง : ใช้แล้ว / มือหนึ่ง

3R ยังไง : reuse / reduce / recycle

เลือกประเภท

  • ทิ้ง : Waste
  • บริจาค : Donate