แผงไข่ ถาดไข่

บริจาคเครื่องครัว และอาหารแห้ง

แผงไข่ ถาดไข่ กล่องไข่

บริจาคแผงไข่ ถาดไข่ ลังไข่

แผงไข่ ถาดไข่ มีเกินต้องการ ส่งต่อให้เกษตรกรใช้หมุนเวียน เพื่อนำไปใส่ไข่ให้ลูกค้าต่อได้

ให้ใครดี

ใช้หมุนเวียน ตอนไปซื้อไข่ที่ตลาด

หากเราไปซื้อไข่ที่ตลาด เราจะสามารถใช้แผงไข่ของตัวเองได้ เช่น ที่ Farm-Sharing Market ด้านล่างเลย

Farm-Sharing Market
ตลาดที่ชวนคนมาใส่ใจสุขภาพ

มักไปออกตลาดกันที่ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ตรงข้าม MBK)
วันเสาร์-อาทิตย์
แผนที่ https://goo.gl/maps/hJ2VUMzwapkkSPzp6

ส่งให้ที่ ร้านขายผักผลไม้อินทรีย์ โดยเกษตรกร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ติดตามว่ามีตลาดที่ไหน วันไหน
https://facebook.com/groups/farmsharingmarket/
และกด join เพื่อติดตามตลาดที่ใส่ใจสุขภาพกายและใจได้

ที่ร้านรับอะไรอีกบ้าง

  • ช้อนส้อมที่อยู่ในห่อสะอาด
  • ขวดแก้วปากกว้าง ล้างสะอาดแล้ว โดยเกษตรกรจะนำไปต้มอีกทีเพื่อสุขอนามัยที่ดีก่อนใช้ค่ะ
  • กันกระแทกต่างๆ ที่สะอาด เช่น กระดาษกันกระแทก บับเบิ้ลกันกระแทก พลาสติกกันกระแทก
  • กล่องกระดาษสะอาด สำหรับใส่ผักผลไม้ส่งให้ลูกค้า

ขายเป็นเศษกระดาษ

ลังไข่ ถาดกันกระแทก เป็นหมวดกระดาษเศษ แม้จะมีสีน้ำตาลเหมือนกระดาษกล่อง แต่เยื่อกระดาษจากแผงไข่มีคุณภาพต่ำ ทำให้รีไซเคิลคนละวิธีกับกระดาษกล่อง