รับเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า

รับบริจาคเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

เหลือ-หนูขอ รับบริจาคอะไรบ้าง

เพื่อนำไปจำหน่าย เปลี่ยนเป็นค่าอาหาร ยารักษาโรคที่จำเป็น ให้กับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์

ให้ไรได้บ้าง

  • เสื้อผ้าทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย
  • หนังสือ
  • กระเป๋า
  • รองเท้า
  • ของเล่น
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ของใช้จิปาถะ

ส่งไหนดี

ส่งพัสดุ

สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง

เลขที่ 81/2 ถนนหลวงแพ่ง
แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

โทร. 02-360-7852

รับของที่บ้านเอง

จำนวนตั้งแต่ 5 กล่องใหญ่ขึ้นไป สามารถติดต่อให้รับของที่บ้านได้
บริการฟรี แต่จำกัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โทร. 02-360-7852