ถุงผ้า

ใส่ยา

ถุงผ้ารับแจกฟรีมาจนล้น ใช้ให้ดีอย่าทิ้ง บริจาคสำหรับใช้ใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติก เริ่มมีการเปิดรับหลายโรงพยาบาลแล้ว นอกจากข้อมูลตามลิสนี้อาจจะช่วยแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ตามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานใกล้บ้าน

ส่งไหนดี

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

135 ม.1
ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก 65160
โทร. 055-361079 ต่อ 118 หรือ 081-9534535

ห้องยาโรงพยาบาลพรหมพิราม

479 หมู่ 1
ต. พรหมพิราม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก 65150

ใส่หนังสือ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 4)
อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับบริจาคถุงผ้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืมใส่หนังสือ

เปิดรับตั้งแต่ 9 ก.พ. 2564
ก่อนส่งลองสอบถามก่อนนะคะ

ขอบคุณเนื้อหาดีๆจาก 
Refill Station
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา