ล้างขยะ ประหยัดน้ำกว่า ผลิตใหม่

ขยะที่จะนำไปรีไซเคิลหรือเผาเป็นพลังงานทดแทน ขอแค่สะอาดพอประมาณก็ได้ เช่น เทน้ำทิ้งจากแก้วน้ำแล้วตากให้แห้ง ไม่ให้มีเศษอาหารหรือน้ำขังเฉอะแฉะ แต่ในปัจจุบันนี้เราจำเป็นต้องล้างให้สะอาด เนื่องจากหลายบ้านต้องเก็บไว้รอส่งพัสดุทีละมาก ๆ เพื่อความคุ้มค่าต่อการส่ง 1 รอบ ถ้าหากมีระบบเก็บรวบรวมจากรัฐบาลหรือเอกชนมารองรับ หรือมีการกำหนดรับขยะแบบรายสัปดาห์ก็จะสะดวกกว่านี้

ในกรณีของการล้างเพื่อนำขยะไปรีไซเคิล การล้างบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะใช้น้ำน้อยกว่าการผลิตใหม่อีกด้วย เช่น หากเราจะล้างกระป๋องน้ำอัดลม 1 กระป๋อง อาจจะใช้น้ำแค่ประมาณครึ่งกระป๋องกลั้ว ๆ หน่อยแล้วก็นำไปรีไซเคิลต่อได้ แต่ถ้าจะผลิตกระป๋องใหม่ขึ้นมาจากอลูมิเนียมจะต้องใช้น้ำถึง 13.7 ลิตรเลยทีเดียว!

ขอบคุณ
: ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป
: CHULA Zero Waste