หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

บริจาค หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

บริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

บริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งมือหนึ่งและมือสอง

หนังสือเด็ก ลูกโตแล้ว ไม่อ่านแล้ว เป็นประโยชน์ให้กับเด็กได้อีกหลายคนเลย นำไปบริจาคได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

รับบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งมือหนึ่งและมือสอง เพื่อส่งต่อให้กับเด็ก ๆ ด้อยโอกาส ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

ให้ใครดี

ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

ตั้งแต่วันนี้ – 15 มี.ค. 65