หนังสือ เพื่อผู้ก้าวพลาด

📣ประชาสัมพันธ์ “ขอรับบริจาคหนังสือเพื่อผู้ก้าวพลาด” 📓📔📒📕

เรือนจำกลางระยอง ขอรับบริจาคหนังสือที่เน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแสสุขภาพในด้านต่าง ๆ เช่น อาหารและสุขภาพ สุขภาพความงาม การออกกำลังกาย จิตวิทยา ฯลฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โดยจะมุ่งเน้นกิจกรรมการอ่านเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้ก้าวพลาดได้รับประโยชน์จากการอ่าน และพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในเรือนจำในด้านรวมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

  • ด้านร่างกาย
  • ด้านจิตใจ
  • ด้านอารมณ์
  • ด้านสังคม
  • ด้านสติปัญญา

เมื่อประชาชนแข็งแรง ประเทศชาติก็เข้มแข็ง 💕

ส่งไหนดี

ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 เรือนจำกลางระยอง
111 ม.9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120
โทร.038-6377-60 ต่อ 103

ตรวจสอบการรับบริจาคที่เพจเรือนจำกลางระยองก่อนส่งนะจ๊ะ

เนื้อหาและรูปภาพจาก facebook เรือนจำกลางระยอง