รับเครื่องเขียน สื่อการเรียนทุกชนิด ให้เด็กบนดอย

รับเครื่องเขียน สื่อการเรียนทุกชนิด ให้เด็กบนดอย

ขอรับบริจาคเครื่องเขียน เพื่อโรงเรียนในเขตภูเขา

รับอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนทุกชนิด ให้เด็กๆ บนดอย

คุณครูไม่ได้ร้องขอ แต่พวกเราหากมีกำลัง ส่งกันไปนะ 😊
มีนักเรียน จำนวน 91 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล -ป.6 มีครู 1 คน
ศศช.บ้านกุยต๊ะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก อยู่ชายแดน
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีไฟฟ้า
(ศศช. คือ ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา)

หากมีของเกินความต้องการ จะกระจายไปตาม ศศช. ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

บริจาคอะไรได้บ้าง

สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1 – ป.6

เครื่องเขียน ดินสอ ดินสอสี ไม้บรรทัด ยางลบ สมุด สมุดระบายสี สมุดวาดรูป สมุด abc กขค

ขนม นมกล่อง อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ชุดทำแผล หน้ากากอนามัย เสื้อผ้าทุกวัย รองเท้าแตะ รองเท้าบูท ตุ๊กตา ของเล่น และอื่นๆ

ส่งไหนดี

ศศช.บ้านกุยต๊ะ

ครูวรรณิสา (ศศช.บ้านกุยต๊ะ)
กศน.อำเภออุ้มผาง 66 ม.1
ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง
จ.ตาก 63170
โทร. 087-841-3949

ฝากเขียนข้อความนี้บนกล่องด้วย
(หากโทรไม่ติดให้ไว้ที่ กศน. ได้เลยนะครับ)

ติดต่อ ติดตาม

ติดต่อดูกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง Facebook ศศช.บ้านกุยต๊ะ อำเภออุ้มผาง

ขอบคุณจากหัวใจ

[ โพส 21 ก.พ. 2565 ] Facebook page เพื่อน้องบนดอยสูง พร้อมติดตามการรับบริจาคอีกหลายที่ได้เลย